SZKODY KOMUNIKACYJNE

  1. Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego bezpośrednio od sprawcy
  1. Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego u ubezpieczyciela sprawcy